TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

Vergemål

• Se www.vergemal.no


• En verge bistå i ulike deler av livet når problemer oppstår innen, demens, psykiatri, rus eller gjeld. Selv om alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, er man ikke alltid i stand til å ivareta egne interesser i alle sammenhenger.
Har man nedsatt funksjonsevne vil man kunne trenge en verge, for å ivareta sine interesser


• Transformator har oppdrag fra Fylkesmannen for vergemål for voksne


• Et vergemål er i utgangspunktet frivillig dersom man er samtykke kompetent


• En verge arbeider innenfor mange ulike fagfelt:

  - økonomi

  - salg av bolig

  - kjøp av bolig

  - arv og gave

  - tjenester fra kommune/bydel

  - gjeldsforhandlinger

  - gjeldsordninger

  - personlige forhold

 


• En verge er ikke en behandlerOm du lurer på vergemål, se link til nettsider om temaet, eller ta kontakt på post@transformatoras.no

 

 


"Vergemål krever også mye allsidig erfaring, struktur og fasthet.."

 

"Vergemål skal ikke være mer omfattende enn nødvendig"

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no