TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

 

Er lederen toppscorer?

Det snakkes mye om inspirerende – motiverende – stimulerende lederferdigheter. Men hva med resultatene?


- Blir lederne for ”myke” og demokratiske til å holde høy produktivitet og seg selv og sine medarbeidere?


- Er empatisk det samme som svak – og snill det motsatte av tøff?

 

Hvor mange av følgende uttalelse får svaret JA i din bedrift?

- Alle ledernes atferd skaper en sterk vilje og utholdenhet hos kollegaer og medarbeidere til å løse krevende utfordringer og oppnå oppsatte mål.

- Alle lederne evner å visualisere en tiltrekkende fremtid som stimulerer kollegaenes og medarbeidernes tanker og innsats.

- Alle lederne oppmuntrer kollegaer og medarbeidere til kreativitet for å utforske typiske problemstillinger fra flere vinklinger for å søke nye løsninger.

- Alle lederne har fokus på hver av sine medarbeideres kompetanse, behov og ønske for utvikling og viser dette gjennom konkret handling.

- Alle lederne viser tydelig at de står for bedriftens verdier og medarbeiderne strekker seg langt for å oppnå den felles visjonen.

Fikk du full pott av JA? – Vi gratulerer!

Fikk du flere NEI – og ønsker ha ledere som er toppscorere eller være en selv? Veien til full pott og topping av lederferdighetene er spennende, morsom og lærerik.

MLQ-serien er en av de best dokumenterte og forskningsbaserte utviklingsverktøyene innen leder-, team- og organisasjonsutvikling og har stått i en særstilling når det gjelder resultater gjennom mange år. Som de eneste autoriserte fasilitatorene i Norge, jobber vi nå for å få en norm basert på norske ledere. Dette gir oss mulighet til å gi gunstig tilbud på resultatskapende lederutvikling – både enkeltvis og i grupper.

Vi tar gjerne en uformell samtale om en interessant høst for både ledere og team.

- Kontakt oss på tlf: 4000 43 24 eller e-mail:  post(at)transformatoras.no

 

 


"Coaching er en egen profesjon som krever engasjement, kvalitetssikret coach utdanning og profesjonell trening..."

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no