TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Å smelte sammen to forskjellige kulturer er krevende - og dømt til å mislykkes - hvis ikke man lykkes i å etablere og styrke tillit!"

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no