TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

Referansekunder                                     

                                                          Oppdragsliste

Blindheim Barnehage                                              DataTeam

Kreftforeningen                                                             EDB

Packetfront

SAS Braathens                                     TietoEnator

Siemens                            Skatteetaten

 

 

 

 

 

 


Kundeuttalelser:

Landsdekkende forsikringsselskap

"Vi anbefaler dette opplegget varmt og skal sende flere selgere hit.”

 

Winservice

"Det at vi tidlig fikk på plass en felles bedrifts-kultur, var avgjørende for at vi raskt ble et helhetlig selskap."

 

Blindheim

"Bevisstgjøring og fokus på hva som er viktig i hverdagen er grunn-pilarer for ledelse og god motivasjon av medarbeidere."

 

Toppleder

"Jeg fikk økt bevissthet rundt mine styrker, og hvilke grep jeg tar for å løse ulike problemer jeg møter i min lederrolle."

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no