TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

 

Hvorfor har mange kjente bedrifter valgt Transformator?

 

STYRKE – ENGASJEMENT – FRIHET- ANSVAR

 

         En engasjert, kunnskapsrik og motiverende, foredrags-    holder, fasilitator, coach og profesjonell verge.

Dokumenterte resultater både på individ og gruppebasis.

 

Å kunne se mennesker vokse og utvikle seg er verdens beste jobb.  Vi gleder over å kunne transformere enkelt mennesker, grupper og bedrifter – til økt motivasjon, mestring og lønnsomhet.


Spesialister på prosesser

Vi har spesialisert oss på co-active transformasjonsprosesser for ledere, grupper og bedrifter. Gjennom å trene menneskene og utvikle relasjonene mellom dem styrkes motivasjonen, mestringsopplevelsen og produktiviteten. Gjennom bruk av ulike verktøy tilpasser vi og utvikler spesialtilpassede konsepter.

 

Transformasjonsagenter

Mange anser det som et pluss at vi selv har hatt lederstillinger i næringslivet. Vi har over5000 kundetimer med individuell coaching og mer enn 1000 timer som fasilitatorer.
Vi er de eneste i Norge som er autoriserte fasilitatorer innenfor transformasjonsledelse.  I tillegg har vi sertifiseringsgraden Professional Certified Coach fra International  Coach Federation.

Daglig leder er i tillegg sertifisert NLP trener, helse- og frisklivs coach, og har over 500 timers undervisning i NLP med mange kull studenter. Bachelor og Masteroppgaver er skrevet på våre og våre kunders resultater. I tillegg kan vi viser til resultater fra et eget forskningsprosjekt. Disse resultatene støttes i en doktorgrad og er presentert i en bok om ledelse.

 

Resultatorientering

Vi fokuserer på å bevisstgjøre og utvikle nye og nødvendige ferdigheter som gjør den enkelte leder, medarbeider og bedrift i stand til å møte en kompleks hverdag. Vi trener mennesker til å bli bevisst sin atferd og intensjoner, og i å påvirke positiv produktivitet gjennom å utvikle, lære og praktisere nye ferdigheter.

 

Uforpliktende møte

I løpet av en times tid kan vi fortelle deg hvordan vi arbeider, slik at vi sammen kan legge grunnlaget for et mulig samarbeid.

 


Anne Kari Vindenes er sertifisert i henhold til krav fra Internasjonal Coach Federation og har ICF sertifiseringsgraden Professional Certified Coach.

 

Les mer om

Anne Kari Vindenes her

 

PCC logo

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no

"));