TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

 

Bedre lederresultater og spennende nettverk

- fra God til Fremragende - i 2011

Et unikt lederutviklingsprogram basert på transformasjonsledelse. Programmet bygger på tidligere forskning med godt dokumenterte resultater.

Som leder får du bedre resultater fordi


• Du blir en sterkere og mer karismatisk leder

• Du får kunnskap om positive og negative effekter av ulike ledelsestyper.
• Du lærer transformasjonsatferd som

    • Styrker kreativitet og produktutvikling
    • Reduserer arbeidskonflikter og utbrenthet
    • Skaper høy jobbmotivasjon

 

Transformasjonsatferd kan øke tilfredshet, effektivitet og ekstra innsats med opptil 40 %.
(BM Bass, BJ Avolio og MLQ International)

Kontakt oss for mer informasjon

Artikkel om transformasjonslederen Steve Rizley i Cox Communication 


”Organisasjoner som støtter og utvikler transformasjonsledelse på tvers av alle nivåer er mer produktive og lønnsomme, tiltrekker og beholder forretningsforbindelser, fremmer kreativitet og innovasjon, høster tillit og forpliktelser fra de ansatte og er i en bedre strategisk posisjon til å respondere på endringer i markedet.”
Full Range Leadership Development,

JJ Sosik og DI Jung 2009

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no